Servicehunde til fysisk handikappede

 
Golden retriever hvalpe. Hunde kan uddannes og trænes til at udføre en række praktiske opgave for personer med fysiske handikap. Det er oftest retrievere, fx. labrador og golden, der benyttes, men andre racer kan også uddannes. Uddannelsen og opdragelsen starter når hvalpen er omkring 8 uger og fortsætter til den er omkring 1 år.

Kun special-uddannede hunde

Vi uddanner servicehunde til fysisk handikappede, dog kun hvis der er tale om så specielle behov, at de mere traditionelle organisationer ikke tilbyder løsninger, eller der foreligger andre helt særlige omstændigheder.


Nyt uddannelses og trænings system

Canix’ uddannelsessystem tillader os at lære hundene mere komplicerede opgaver end det, der traditionelt tilbydes, at skabe en arbejdsglæde og –iver hos hundene, som varer hele livet, og at have hundene færdiguddannede ca. et år før servicehunde, som er uddannet på traditionel vis.

2000 Canix uddanner Spaniens første servicehund

Spaniens første servicehund. Hunden er uddannet og trænet af Canix og den ses her gående ved siden af en rullestol.

Kontakt os for yderligere information  

 

 
   
© 1997-2014 Canix, All Rights Reserved.