Sundhed & Hund

 
Hunde hjælper mennesket på mange måder, idet de:
forebygger sygdom hos mennesker
letter og accelerer helbredelsesprocessen efter sygdom hos mennesker
 
forudsiger sygdomme og kriser
har en udpræget gavnlig psykologisk effekt
hjælper mennesker som er handikappede eller syge
bruges som ”terapeuter på både plejehjem, hospitaler og i fængsler
 
hjælper i katastrofesituationer
hjælper politi, militær og toldmyndigheder
udfører endnu flere praktiske opgaver
Derfor: lad os acceptere at hundene er en del af vort samfund og lad os behandle dem værdigt, med mulighed for også at trives i overensstemmelse med deres behov.

Hunde forebygger sygdom

Stresspåvirkning over længere tid kan medføre alvorlige helbredsproblemer. I dag ligger der beviser på at hunde skåner deres ejer for mange af de skadelige virkninger af stress. F.eks. sænker hundene både blodtryk og hjerterytme hos sine ejere og sænker triglyceridindholdet i blodet.

Hundeejere har færre tilfælde af f. eks. nedenstådende sygdomme end før de fik hund:
- Hjerteanfald
- Sygdom i hjertekranspulsåren
- Svimmelhed
- Høfeber
- Forkølelse
- Hovedpine

Indirekte forebygger det at have en hund også hjerte-kar og andre stressrelaterede sygdomme ved at tvinge ejeren til mere motion og fysisk bevægelse


Hunde letter helbredelsesprocessen

Blot et eksempel som taler for sig selv:
- En hundeejer har mere end otte (8) gange større chance for at være i live et år efter at have haft et hjerteanfald end en ikke-hundeejer.


Hunde forudsiger sygdom og kriser

Mange hunde kan forudsige epileptiske anfald hos sine ejere.

Mange hunde kan forudsige kriser af for lavt sukkerindhold i blodet. Dette er en farlig komplikation i forbindelse med sukkersyge.

Visse hunde har kunnet identificere cancer i sine ejere.
Der arbejdes på at få træningen af hunde til at identificere cancerknuder perfektioneret, så det ikke blot gælder hundens ejer men en mulighed for at screene for cancer på et langt tidligere stadium i en knudes forløb end det er muligt i dag.


Hunde har udpræget gavnlig psykologisk effekt

Det er vist, at hunde psykologisk hjælper mennesker gennem meget smertelige og stressfulde perioder som f.eks.
- en nær pårørendes død
- en skilsmisse

Det er også vist, at hunde reducerer følelser af den type som kan gøre mennesker syge, hvis de bliver for alvorlige og/eller strækker sig over for lang tid. Nogle eksempler er
- Angst
- Ensomhed
- Isolation
Hunde mindsker også depression

På lignende måde er det vist, at hunde kan styrke følelser som f.eks.
- Selvværd
- Selvagtelse
- Kompetence
- Autonomi
- Ansvar

Hunde hjælper handikappede og syge

De direkte gavnlige virkinger af hjælpehunde er allerede mere end velkendte:
- Førerhunde til svagtseende eller blinde
- Hørehunde til hørehæmmede eller døve
- Servicehunde til fysisk handikappede
- Epilepsihunde til epilepsiramte

For alle disse grupper hjælper hundene også med at bryde en social isolation og i visse grupper styrker det personens selvtillid i andre grupper styrker det gå-på-modet.

Hunde bruges som ”terapeuter”

På plejehjem øger hunde kommunikationen og nedsætter ensomhedsfølelsen

På hospitaler øger hunde kommunikationen, nedsætter ensomhedsfølelsen og øger hastigheden hvormed patienten kommer sig.
De hjælper også kronisk syge.

Visse psykologer/psykiatere som arbejder med visse typer af børn som lider af ekstrem angst og som det er meget svært at få til at kommunikere med sig eller blot vise den mindste form for tillid, har med stort held brugt hunde i deres praksis. Deres kloge brug af hundene har hjulpet dem med at ”løse op” ind til barnet. Det kræver dog en dybere forståelse for de mulige relationer mellem mennesker og dyr og for dyrs evner og indflydelse på mennesker (børn) og kan derfor kun benyttes af visse terapeuter.I fængsler bruges hunde bl.a. til at rehabilitere tidligere lovovertrædere ved at

- lære dem at tage og have et ansvar
- styrke deres selvværd
- mindske deres ensomhedsfølelse.

Dette gøres f.eks., ved at lade indsatte uddanne service- og seniorhunde til fysisk handikappede og ældre.

 

Hunde hjælper i katastrofesituationer

Hunde hjælper med at finde overlevende (og døde) i ruinerne efter naturkatastrofer som f.eks. jordskælv, oversvømmelser, flodbølger og lignende.
Det samme er tilfældet i menneskeskabte katastrofeområder som bombezoner, flyvrag, togvrag og lignende


Hunde hjælper politi, militær og toldmyndigheder

Hunde kan via deres fantastiske lugtesans hjælpe med at opspore alverdens ting. Nogle eksempler er:

- Forsvundne mennesker, hvadenten de stadig er i live eller døde – også under vand.
- Mennesker som smugles over grænser
- Narkotika (smugling)
- Penge (smugling)
- Bomber
- Landminer
- Sprængstoffer / Våben
- Gas, benzin eller andre brandbare væsker (f.eks. brugt til at påsætte en pyromanbrand)
- Kemiske substanser i optiske disks som f.eks. CD og DVD (f.eks. piratkopismugling)
- Blodrester (f.eks. drabssager)
- Sædrester (f.eks. voldtægtssager)
- Landbrugsprodukter (f.eks. har det australske kontinent ikke de samme mikrober og sygdomsfremkaldende organismer som de øvrige kontinenter. De tillader derfor ikke at private indfører madvarer eller lignende i lufthavnene.)
- Og meget mere ...!


Flere praktiske opgaver

Hunde kan også læres til at spore termitter og skimmelsvamp i huse.
De kan også finde trøfler i skovbunden, skønt det er grisene som er blevet kendt for dette metier.

 

 
   
© 1997-2014 Canix, All Rights Reserved.