Adfærdsbehandling og problemløsning

 
Hvis det rette forhold ikke opbygges mellem hund og ejer vil der let opstå adfærdsproblemer. Disse kan ofte løses gennem adfærdskonsultationer, også kaldet terapi, hundepsykologi, problemløsning, hvorigennem et godt forhold re-etableres mellem hund og ejer. Typiske problemer er angst for at være alene hjemme, angst, aggression, urinering, destruktiv adfærd.

Træning kan ikke løse adfærdsproblemer

Man kan sjældent udelukkende træne sig ud af et adfærdsproblem. En for ejeren problematisk adfærd hos hunden opstår for det meste, fordi de misforstår hinanden, eller fordi hunden mangler vigtige elementer for at være tilfreds med og rolig ved fællesskabet.

Opbygning af tillid mellem hund og ejer

Derfor drejer det sig først og fremmest om at etablere en gensidig tillid og derigennem genoprette balancen i hund-ejer forholdet. Det gøres bl.a. ved at ejeren ændrer visse væremåder og indfører visse væremåder i omgangen med sin hund. Der kan samtidig gøres brug af øvelser.

Kontakt os for yderligere information  

 

 
   
© 1997-2014 Canix, All Rights Reserved.