Om "Bogen om Hunden" af Jeanette Sams-Dodd

 
Pige med labrador retriever. Hunden er opdraget af Jeanette med basis i hendes træningssystem. Systemet bygger på tilpasning af træning og uddannelse til hvalpens naturlige udvikling. Træningen er baseret på leg med regler, samt klikkertræning, shaping og andre posive metoder.

Udgangspunkt i hundens naturlige adfærd

Bogen tager udgangspunkt i hundens naturlige adfærd og belyser, hvad denne betyder i forhold til vore familiehunde, hvordan vi bedst udnytter den positivt, og hvordan vi bedst dæmmer op for de få træk, som kunne forårsage problemer. Denne viden omkring hunde kombineret med forfatterens omfattende praktiske erfaring med hunde har muliggjort at skabe en praktisk vejledning i, hvordan man bedst griber anskaffelse, opdragelse, uddannelse og træning an, fra før hunden vælges, til den er fyldt to år. Det afgørende er, at hvalpens opdragelse bedst påbegyndes i samme øjeblik, den kommer til sit nye hjem i en alder af otte uger, men gør man dette, er man nødt til at være påpasselig med ikke at gøre for mange fejl i forhold til det relativt umodne væsen, man har med at gøre. Det er forsøgt hele tiden at give læseren baggrunden for, hvorfor han/hun skal gøre det anbefalede i de givne situationer, idet en vis baggrundsviden normalt hjælper læseren til bedre at huske rådene og til selv at slutte sig til, hvad der vil være det mest hensigtsmæssige at gøre i vedkommendes egen individuelle situation. 

Beglehvalpe der leger.

Til alle hundejere

Bogen vil både hjælpe første-gangs hundeejeren godt på vej og hjælpe vedkommende med at holde hovedet koldt og bedre forstå, hvad der foregår inde i hvalpens hoved, men den vil også bibringe interessante nuancer, nytænkning og tricks til sågar den erfarne hundetræner. Bogen er således skrevet til alle hundeejere og forsøger klart og præcist at forklare tingenes sammenhæng uden at forudsætte, at læseren har en større baggrundsviden inden for emnet.

Rottweiler hvalp undersøger tøjhund. Billedet er fra den hvalpetest / mentaltest, som beskrives i Bogen om Hunden.

Tre dele

Første del giver den relevante baggrundsviden om de udviklingsfaser, en hvalp gennemgår, fra den fødes, til den er voksen. Denne viden benyttes derefter til en grundig beskrivelse af, hvad dette betyder for hvalpens og unghundens praktiske opdragelse. Derudover giver den råd omkring valg af race, nogle inden for feltet hårdt tiltrængte anbefalinger omkring valg af avler samt forældredyr og øser fuldt og helt af forfatterens egen erfaring, når det drejer sig om at udvælge hvalpen.

Laborador retriever hvalpe, der ammer hos deres mor.

Anden del giver baggrundsviden om de mest hensigtsmæssige indlærings- og træningsmetoder og overfører dem derefter til praksis, så de bliver enkle og lette at gå til. Hensigten er at pille al mystik og komplikation ud af emnet uden på noget tidspunkt at gå på kompromis med seriøsiteten.

Billeder fra bogen om hunden. Bogen gennemgår grundigt hundens sprog og kommunikation. De forskellige kommunikationsredskaber, dvs. øjne, øre, hale, kropsholdning, mund, læber osv beskrives først enkeltvis og derefter sammensat.

Tredje del omhandler ganske enkelt hundens sprog. Det er forsøgt at give dette emne en helt ny og meget systematisk tilgang, således at læseren med lethed kan finde, følge og huske den røde tråd. Det er skønnet vigtigt for bogen, idet ingen mennesker kan opdrage og/eller uddanne en hund uden at forstå, hvad den udtrykker, samt hvilke misforståelser vedkommende selv kan komme til at forårsage f.eks. ved utilsigtet brug af visse typer mimik.

 

 
   
© 1997-2014 Canix, All Rights Reserved.