Canix Metoden - udvikling, opdragelse, uddannelse og sprog

 
Labrador retriever afleverer bold til pige på strand. En lydig og velopdraget hund gør det muligt at have en lang række aktiviteter sammen med sin hund og dette giver mange flere gode oplevelser for familien og hunden.

Metodens tre grundsten

Canix Metoden er udviklet af Jeanette Sams-Dodd, og den bygger på udvikling, leg og sprog, hvor:

  • Hundens opdragelse og uddannelse tilpasses dens naturlige udvikling.
  • Hunden opdrages og uddannes gennem en struktureret leg med regler.
  • Kommunikationen med hunden bygger på dens eget sprog.

Dette resulterer i en meget høj grad af tillid og binding mellem ejer og hund.

Udgangspunkt i hundens naturlige udviklingsfaser

Metoden adskiller sig væsentligt fra andre metoder, fordi den via sit videnskabeligt baserede udgangspunkt tager afsæt i hundens naturlige udviklingsfaser, således at opdragelsen og træningen tilpasses hundens naturlige modningsproces og kort kan beskrives som en ”leg med regler”. Dette gør metoderne meget lettere og mere effektive end de traditionelle metoder, idet hunde, som uddannes på denne måde, både kan deres arbejde tidligere i livet, kan lære mere komplicerede opgaver og arbejder med større glæde, effektivitet og stabilitet. Ydermere, uden at ville bestride at hunden nedstammer fra ulven, ses hunden ikke længere som en ulv, vi inviterer ind i dagligstuen, eftersom de to arter har været adskilt i flere hundrede tusind år, og hunden i denne periode har været udsat for et hårdt selektionspres via mennesket.

 

 
   
© 1997-2014 Canix, All Rights Reserved.